ด้านทำความสะอาดพื้นผิว

บริการทางด้านทำความสะอาดพื้นผิว

  • ด้านทางด้านทำความสะอาดพื้นผิว เช่น พื้นผิวเหล็ก งานชุบสังกะสี หรือ สแตนเลส ให้ได้ถึงเกรดตามมาตราฐานของ ISO, NACE, SSPC และ ICORR
  • โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อพื้นผิวในการทำความสะอาด เม็ดเหล็ก หรือ Garnet.

ทำความสะอาดพื้นผิว เช่น พื้นผิวเหล็ก งานชุบสังกะสี หรือ สแตนเลส ให้ได้ถึงเกรดตามมาตราฐาน