บริการงานซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง ถังเคมี ในโรงงานอุตสาหกรรม

  • งานซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง ถังใส่สารเคมี ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงกลั่นน้ำมัน หรือสารเคมี
  • การตรวจเช็คคุณภาพโดยผู้ตรวจที่ได้ใบรับรองระดับ 3จาก ISO, NACE, SSPC และ ICORR
  • ผู้ปฎิบัติงานได้รับใบประกาศรับรองคุณสมบัติจากตัวแทนของบริษัทสีชั้นนำ

ซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง ถังเคมี ในโรงงานอุตสาหกรรม