ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสตามแบบ

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสตามแบบของลูกค้า

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสตามแบบของลูกค้า เช่น ถังใส่สารเคมีพันธุ์ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งทนต่อการกัดกร่อนสูงและมีการใช้งานที่ยาวนาน

  • รับออกแบบผลิตถังไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ และรับผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสตามแบบของลูกค้า
  • รับสร้างถังบรรจุสารเคมีภัณฑ์ ผลิตและติดตั้งถังเก็บสารเคมีที่มีความทนต่อการกัดกร่อนสูงและมีการใช้งานที่ยาวนาน
  • ผลิตถังเก็บวัตถุอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตถังเก็บของเหลวขนาดใหญ่
  • ผลิตงานไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
  • งานซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง ซ่อมถังอุตสาหกรรม ซ่อมถังใส่สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมถังโรงกลั่นน้ำมัน

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสตามแบบ